Účtovníctvo a mzdy vedieme v našich ekonomických softvéroch a v priestoroch našej spoločnosti. Klient zabezpečí dodanie dokumentov a podkladov – osobne, poštou alebo elektronicky, my ich spracujeme. Používame softvéry Pohoda, Fibu, Alfa Plus a Olymp. Sú klienti, ktorí majú rovnaký softvér, vystavujú si sami faktúry a nám posielajú zálohu databázy, importujú banku alebo všetky prijaté dokumenty skenujú na server.

Aj v prípade klientov, ktorí nemajú počas roka daňové alebo mzdové povinnosti, uprednostňujeme kvartálne odovzdávanie dokladov, aby sme vedeli klientovi poskytnúť prehľad o výsledkoch a predbežnej dani ešte pred skončením roka.

V prípade požiadavky vieme poskytnúť služby v softvéri, ktorý má klient zakúpený a na ktorý je zvyknutý. Doklady spracujeme v jeho sídle v dohodnutých termínoch alebo prostredníctvom vzdialeného pripojenia na server. Zvyšná komunikácia prebieha elektronicky/telefonicky.

Klient má možnosť splnomocniť nás pri konaní s finančnou správou a poisťovňami ako aj využiť našu asistenciu pri daňových kontrolách alebo auditoch. Tento v praxi bežný postup odbremení podnikateľov, aby nemuseli komunikovať s príslušnými úradmi. V opačnom prípade môžeme pripraviť všetky podklady a klienta informujeme o jeho povinnostiach, aby nezabudol včasne a správne odoslať dokumenty príslušným inštitúciám.