JMV Consulting s.r.o.

Švermova 16

902 01 Pezinok

IČO: 44496265

DIČ: 2022725540

IČ DPH: SK2022725540

jmv@jmv.sk

Ing. Jana Morávková – 0903/465 556; moravkova@jmv.sk

Ing. Mária Vöröšová – 0903/285 526; vorosova@jmv.sk

 Registrácia:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 55449/B