Naša spoločnosť uzatvára s každým klientom zmluvu, ktorá obsahuje všetky služby nami poskytované. Keďže každý klient má iné požiadavky, obsah aj rozsah agendy, finálna zmluva ako aj cena sú individuálne. V prípade priebežného odovzdávania dokladov fakturujeme za služby kvartálne, nie mesačne. V prípade, ak klient odovzdáva doklady ročne, fakturujeme za poskytnuté služby jednorazovo po spracovaní daňového priznania, aj keď zmluva je uzatvorená celý rok. V cene kvartálnej fakturácie je aj poradenstvo v rozsahu 5 hodín.

V závislosti od požiadaviek klienta môže byť stanovená cena:

  • fixná (ak má klient približne rovnaký počet dokladov za dlhšie obdobie),
  • po položkách (pri kolísajúcom počte dokladov),
  • hodinová (pri poradenstve, kontrole).

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a my vám radi poskytneme bližšie informácie.