Už od roku 2008 poskytujeme komplexné odborné služby na najvyššej úrovni, neustále sa vzdelávame a absolvujeme školenia, aby sme účtovníctvo viedli v súlade so slovenskými legislatívnymi požiadavkami.

Naša spoločnosť, to sú dve osoby – Ing. Mária Vöröšová a Ing. Jana Morávková.  Spolu sme vyštudovali Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu hospodárskej informatiky, špecializáciu Účtovníctvo a audítorstvo. Už počas štúdia sme pracovali ako účtovníčky a po niekoľkých rokoch sme sa rozhodli založiť si spoločnú firmu. Náš zodpovedný, flexibilný a individuálny prístup klienti oceňujú, mnohí z nich sú s nami už roky. Niektorí začali ako drobní živnostníci a my sme boli pri tom, keď expandovali, prenajímali si priestory, prijímali zamestnancov, zakladali ďalšie firmy alebo rozširovali portfólio svojich činností. Mnohí nás odporúčali ďalej a my sme tak vďaka nim expandovali tiež. Počet našich klientov rokmi rástol, no napriek tomu ho stále udržiavame v takej miere, aby sme všetky činnosti, od prevzatia dokladov až po odoslanie daňového priznania, vykonávali osobne. Ak teda máte zlé skúsenosti s externými firmami, kde sa z dôvodu fluktuácie účtovníkov vašou firmou zaoberá za posledných päť rokov už štvrtý človek, kde na odpoveď na email čakáte 5 pracovných dní, alebo vám po 16.00 už nik nedvíha telefón, neváhajte a oslovte nás!

Našimi klientmi sú živnostníci aj firmy, malí aj veľkí podnikatelia z rôznych oblastí: development, stavebníctvo, IT služby, predaj vína, masérske služby, klinické testovanie, preklady a tlmočenie, výroba filmov a zvukových nahrávok,… .

Komunikujeme aj v anglickom a nemeckom jazyku. Ak potrebujete výkazy alebo výstupy z účtovníctva alebo je vaším interným komunikačným jazykom angličtina/nemčina, nie je to pre nás problém.

Spoločnosť ručí za poskytnuté služby a má uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti.